Platforma MEETING15

Bezpieczne głosowanie online

Wiele firm i organizacji podejmuje decyzje w procesie głosowania (spółki, agencje, fundacje, izby handlowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty i inne).

W obecnej sytuacji organizacja zgromadzeń jest utrudniona i ryzykowna.

Platforma MEETING15 posiada gotowe rozwiązanie.

Możliwości naszego rozwiązania

1. Przygotowanie zgromadzenia

 • Wprowadzenie porządku obrad
 • Dodanie wszystkich projektów uchwał
 • Dodanie wszystkich raportów i wymaganych dokumentów
 • Rejestracja lub dodanie kwalifikujących się uczestników, pełnomocników i obserwatorów
 • Zdefiniowanie wartości głosów np. uprzywilejowania lub wartości ułamkowych

2. Realizacja zgromadzenia

 • Realizacja transmisji na żywo
 • Możliwość głosowania online na dowolnych urządzeniach z dostępem do internetu
 • Możliwość zadawania pytań i wniosków formalnych
 • Kontrola i raportowanie kworum w czasie rzeczywistym
 • Kontrola i raportowanie wyników głosowania
 • Prezentacja wyników głosowania
 • Elektroniczne potwierdzenie dla każdego głosującego
 

Korzyści

 • Realizacja zgromadzenia może być elementem większego wydarzenia np. kongresu
 • Każdy uprawniony do głosowania ma możliwość uczestnictwa online nawet w sytuacji kwarantanny (gwarancja odbycia się zgromadzenia dla organizatora z uwagi na kworum)
 • Bardzo sprawne, zorganizowane i wygodne zgromadzenie dla przewodniczącego, sekretarza i notariusza.
 • Natychmiastowe wyniki wszystkich głosowań, przejrzyste, gotowe raporty dla organizatora
 • Możliwość reprezentowania przez jednego pełnomocnika wielu uprawnionych do głosowania
 • Możliwość realizacji głosowań tajnych i jawnych
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnianie uczestników gwarancją bezpieczeństwa i wiarygodności głosowania
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii podnosi rangę wydarzenia i umożliwia udział wszystkich uprawnionych do głosowania nawet jeśli są ich tysiące.
 • Platforma MEETING15 jest najlepszym narzędziem do aktywizacji akcjonariatu.
Platforma eventowa + zarządzanie Projektem
Cena za wydarzenie, cena uzależniona od finalnych ustawień, customizacji i liczby uczestników.
890–2000 EUR
(4000-9000 PLN)

cena od - do
Wysłane wiadomości SMS
Cena za sms
SMS do operatorów w Polsce 0,04 EUR (0,17 PLN) / SMS
SMS do operatorów w EU 0,07 EUR (0,30 PLN) / SMS
SMS do operatorów z poza EU 0,10 EUR (0,44 PLN) / SMS
Ceny nie zawierają podatku VAT (ceny netto)
Uwaga! Z uwagi na pandemię nastąpiły zmiany legislacyjne w wielu krajach umożliwiające realizację gromadzeń z wykorzystań narzędzi elektronicznych. Np. w Polsce Dz.U. 2020 poz. 568, USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

phone-circle Kontakt

Marek Małachowski
Marek Małachowski
Menadżer projektu

+ 48 663 944 404
m.malachowski@meeting15.com
Dmytro Moiseienko
Dmytro Moiseienko
Menadżer Projektu - EMEA

+48 515 023 882
d.moiseienko@meeting15.com
Zbigniew Zając
Zbigniew Zając
Menedżer imprez sportowych i masowych

+48 503 042 380
z.zajac@meeting15.com
Iza Niewdzięczna
Iza Niewdzięczna
Menadżer projektu

+ 48 664 387 275
i.niewdzieczna@meeting15.com
Petar Marinov
Petar Marinov
Ambasador marki w Europie Południowej i Wschodniej

+359 888 310 775
p.marinov@meeting15.com
Naota Shimomoto
Naota Shimomoto
Menedżer ds. relacji z klientami, Japonia, Azja i Pacyfik

+81 80 3728 2131
n.shimomoto@meeting15.jp
Jarosław Szopa
Jarosław Szopa
Inżynier wsparcia technicznego

+48 607 220 110
j.szopa@meeting15.com