Platforma MEETING15

Bezpieczne głosowanie online

Wiele firm i organizacji podejmuje decyzje w procesie głosowania (spółki, agencje, fundacje, izby handlowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty i inne).

W obecnej sytuacji organizacja zgromadzeń jest utrudniona i ryzykowna.

Platforma MEETING15 posiada gotowe rozwiązanie.

Możliwości naszego rozwiązania

1. Przygotowanie zgromadzenia

 • Wprowadzenie porządku obrad
 • Dodanie wszystkich projektów uchwał
 • Dodanie wszystkich raportów i wymaganych dokumentów
 • Rejestracja lub dodanie kwalifikujących się uczestników, pełnomocników i obserwatorów
 • Zdefiniowanie wartości głosów np. uprzywilejowania lub wartości ułamkowych

2. Realizacja zgromadzenia

 • Realizacja transmisji na żywo
 • Możliwość głosowania online na dowolnych urządzeniach z dostępem do internetu
 • Możliwość zadawania pytań i wniosków formalnych
 • Kontrola i raportowanie kworum w czasie rzeczywistym
 • Kontrola i raportowanie wyników głosowania
 • Prezentacja wyników głosowania
 • Elektroniczne potwierdzenie dla każdego głosującego
 

Korzyści

 • Realizacja zgromadzenia może być elementem większego wydarzenia np. kongresu
 • Każdy uprawniony do głosowania ma możliwość uczestnictwa online nawet w sytuacji kwarantanny (gwarancja odbycia się zgromadzenia dla organizatora z uwagi na kworum)
 • Bardzo sprawne, zorganizowane i wygodne zgromadzenie dla przewodniczącego, sekretarza i notariusza.
 • Natychmiastowe wyniki wszystkich głosowań, przejrzyste, gotowe raporty dla organizatora
 • Możliwość reprezentowania przez jednego pełnomocnika wielu uprawnionych do głosowania
 • Możliwość realizacji głosowań tajnych i jawnych
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnianie uczestników gwarancją bezpieczeństwa i wiarygodności głosowania
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii podnosi rangę wydarzenia i umożliwia udział wszystkich uprawnionych do głosowania nawet jeśli są ich tysiące.
 • Platforma MEETING15 jest najlepszym narzędziem do aktywizacji akcjonariatu.
Uwaga! Z uwagi na pandemię nastąpiły zmiany legislacyjne w wielu krajach umożliwiające realizację gromadzeń z wykorzystań narzędzi elektronicznych. Np. w Polsce Dz.U. 2020 poz. 568, USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

Skontaktuj się z nami

Biuro MEETING15
Warszawa, Polska
+48 22 741 71 68
office@meeting15.com
Marek Małachowski
Menadżer projektu
+ 48 663 944 404
m.malachowski@meeting15.com
Dmytro Moiseienko
Menadżer Projektu - EMEA
+48 515 023 882
d.moiseienko@meeting15.com
Zbigniew Zając
Menedżer imprez sportowych i masowych
+48 503 042 380
z.zajac@meeting15.com
Małgorzata Jabłońska
Menadżer marketingu
+48 691 865 222
m.jablonska@meeting15.com
Jarosław Szopa
Inżynier wsparcia technicznego
+48 607 220 110
j.szopa@meeting15.com
Często zadawane pytania
Zapoznaj się z naszą bazą wiedzy opartą na pytaniach i odpowiedziach.
Zapytaj poprzez formularz kontaktowy
Uwaga, uwielbiamy odpowiadać i znajdować rozwiązania w trudnych przypadkach.