ZASADNUTIE platformy15

Zabezpečte online hlasovanie

V procese hlasovania rozhoduje veľa spoločností a organizácií (spoločnosti, oddelenia, nadácie, obchodné komory, združenia, družstvá, komunity a iné).

V súčasnej situácii je organizácia zhromaždení zložitá a riskantná.

Platforma MEETING15 má pripravené riešenie.

Možnosti nášho riešenia

1. Príprava valného zhromaždenia

 • Úvod do programu
 • Pridávajú sa všetky návrhy uznesení
 • Pridanie všetkých správ a požadovaných dokumentov
 • Registrácia alebo pridanie oprávnených účastníkov, zástupcov a pozorovateľov
 • Definovanie hodnoty hlasov, napr. Preferencie alebo zlomkové hodnoty

2. Priebeh stretnutia

 • Živé vysielanie
 • Online hlasovanie na všetkých zariadeniach s prístupom na internet
 • Možnosť kladenia otázok a formálne závery
 • Kontrola a vykazovanie kvóra v reálnom čase
 • Kontrola a podávanie správ o výsledkoch hlasovania
 • Prezentácia výsledkov hlasovania
 • Elektronické potvrdenie pre každého voliča
 

Výhody

 • Realizácia valného zhromaždenia môže byť súčasťou väčšieho podujatia, napríklad kongresu
 • Každý, kto má právo voliť, má možnosť zúčastniť sa online aj v karanténe
 • Veľmi efektívne, organizované a pohodlné stretnutie pre prezidenta, tajomníka a notára
 • Okamžité výsledky všetkých hlasovaní, transparentné, pripravené správy pre organizátora
 • Možnosť zastupovať veľa osôb oprávnených voliť jedným splnomocnencom
 • Možnosť viesť tajné a otvorené hlasovanie
 • Dvojfaktorová identifikácia účastníkov ako záruka bezpečnosti a dôveryhodnosti hlasovania
 • Použitie moderných technológií zvyšuje hodnosť podujatia a umožňuje účasť všetkým oprávneným voličom, aj keď ich sú tisíce.
 • Platforma MEETING15 je najlepším nástrojom na aktiváciu akcionárskej štruktúry

Ceny

Platforma udalostí
Cena za akciu, cena závisí od finálneho nastavenia platformy, prispôsobenia, počtu účastníkov.
4000 - 9000 PLN
cena od - do
Posielal SMS správy
Cena za sms
SMS pre dopravcov v Poľsku 0,17 PLN / SMS
SMS pre dopravcov v EÚ 0,30 PLN / SMS
SMS pre dopravcov mimo EÚ 0,44 PLN / SMS
Ceny sú uvedené bez DPH
V dôsledku pandémie došlo v mnohých krajinách k legislatívnym zmenám, ktoré umožňujú implementovať súhlas s používaním elektronických nástrojov. Napríklad v Poľsku Dz.U. 2020 poz. 568, USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

phone-circle Kontakt

Bogna Żarnotal
Customer Relationship Specialist
+ 48 607 974 559
b.zarnotal@meeting15.com
Marek Małachowski
Brand Ambassador Poland
+ 48 663 944 404
m.malachowski@meeting15.com
Jarosław Szopa
Brand Ambassador Poland
+48 799 297 179
j.szopa@meeting15.com
Petar Marinov
Brand Ambassador South & East Europe
+359 888 310 775
p.marinov@meeting15.com