Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak jest chroniona prywatność Użytkowników Serwisu, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie jest MEETING15 Spółka Akcyjna, ul. Płochocińska 164/7c, 03-044 Warszawa, z wyjątkiem przypadków, gdy administratorem danych osobowych uczestników wydarzeń realizowanych za pośrednictwem Serwisu są inne podmioty, które jako organizatorzy realizują obowiązek informacyjny wobec uczestników tych wydarzeń.

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

Serwis MEETING15 może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu, w szczególności: podczas rejestracji konta Użytkownika, logowania do Serwisu, a także automatycznie podczas wizyty w Serwisie. Serwis MEETING15 może gromadzić, zależnie od wydarzenia, w którym uczestniczy Użytkownik, następujące dane Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, stanowisko, organizacja, numer telefonu, branża, numer certyfikatu lub uprawnienia branżowego lub zawodowego, adres korespondencyjny. Serwis MEETING15 może także gromadzić dane Użytkowników w związku z nawiązaniem przez Użytkownika kontaktu z administratorem drogą elektroniczną.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystywane są dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na potrzeby realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu MEETING15, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z kontaktem z Użytkownikami w celach marketingowych lub innych dotyczących działalności Serwisu, np. udzielenia odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Użytkownika. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z usług Serwisu lub skontaktowanie się z Użytkownikiem.

Jak długo przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez MEETING15 Spółka Akcyjna jako administratora w związku z:

 1. przedstawieniem oferty współpracy: przez czas jej obowiązywania oraz – w przypadku zawarcia umowy na podstawie przygotowanej oferty – przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z tej umowy (czas przedawnienie roszczeń);
 2. realizacją umowy (realizacją usługi Serwisu MEETING15): przez czas niezbędny dla wykonania umowy, a następnie przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z tej umowy (czas przedawnienie roszczeń);
 3. nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z administratorem: przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają Organizatorzy Wydarzeń, do których posiadają Państwo dostęp i w których uczestniczą oraz odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia Serwisu.

Jakie prawa przysługują Państwu jako podmiotom danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte);
 2. żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe lub niekompletne);
 3. przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z realizacją umowy (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia ze względu na Państwa szczególną sytuację sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu;
 6. żądania usunięcia danych osobowych.

Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres: office@meeting15.com. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora. Administrator monitoruje na bieżąco adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

„Cookies”.

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "sesyjne" (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i ograniczyć ich dostępność.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies mozna znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google LLC („Google”). Google używa cookies w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w Serwisie. Uzyskane informacje Google może przekazywać podmiotom trzecim w związku z wykonaniem obowiązku prawnego lub w przypadku, gdy podmioty takie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Jest on dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).