Monday 13th July 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - MEETING15 S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - MEETING15 S.A.

Zapraszamy wszystkich akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Odbędzie się ono w Warszawie w siedzibie Spółki.

Adres: Ul. Płochocińska 164/7c, 03-044 Warszawa.

Data: 12 sierpnia 2020, godz. 14.00 (planowany czas zakończenia ZWZ: godz. 16.00).

Celem udziału w ZWZ prosimy wszystkich akcjonariuszy o rejestrację: https://meeting15.com/pl/join-event/131/465

Po rejestracji i poprawnej weryfikacji uprawnienia do udziału, otrzymacie Państwo dostęp do systemu MEETIGN15, w nim do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEETING15 S.A. i będziecie mogli brać udział w tym wydarzeniu elektronicznie z wykorzystaniem naszego systemu - więc nie musicie się wybierać do W-wy.

ZWZ odbywa się w siedzibie Spółki, w dniu 12 sierpnia 2020 roku, ale każdy akcjonariusz może brać udział w ZWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą: Dz.U. 2020 poz. 568, USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „(…)

 

Zapraszamy

Zarząd MEETING15 S.A.