Monday 28th June 2021

MEETING15 z Medalem Europejskim!

MEETING15 z Medalem Europejskim!

23 czerwca 2021 r. w Pałacu Lubomirskich odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich, wyróżnień Business Centre Club i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wśród lauretów znalazła się spółka MEETING15!

Wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, znane na lokalnym rynku, uczelnie wyższe, a także media. 

"Medal Europejski zobowiazuje. Jestem dumny, że kapituła już zauważyła nasze sukcesy - nie tylko w Polsce, ale i na rynku Europejskim." - skomentował wyróżnienie Paweł Jabłoński, CEO MEETING15.

Medal Europejski jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, pobudzanie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, upublicznienie w Polsce i w Unii Europejskiej przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego.

Medal Europejski, to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.