Thursday 5th March 2020

Konferencja Hybrydowa - MEETING15-LIVE

Konferencja Hybrydowa - MEETING15-LIVE

W związku z epidemią Koronawirusa i pojawiającymi się obawami naszych klientów o realizację konferencji i eventów, oraz niepokojem uczestników tych wydarzeń o własne zdrowie, wprowadziliśmy nową usługę: Konferencja Hybrydowa - MEETING15-LIVE

Usługa polega na tym, że obraz z sali, na której odbywają się prezentacje podczas wydarzenia, streamujemy do danego punktu agendy w aplikacji webowej MEETING15, dzięki czemu osoby, które nie dotarły na wydarzenie mogą brać w niej czynny udział np. obserwować, słuchać, zadawać pytania do konkretnych prelegentów w czasie rzeczywistym, brać udział w ankietach, grach itp, czyli siedzą wirtualnie na sali.

Dodatkowo mogą brać udział w spotkaniach face to face, w takim przypadku spotkania te realizowane są przez połączenie telefoniczne, osoba zapraszająca widzi nr telefonu i przycisk do wywołania połączenia i w umówionym czasie wykonuje połączenie. (nie jest to rzeczywiste F2F - raczej voice to voice - ale dynamika spotkań i możliwość indywidualnej rozmowy są zachowane)

Koszt usługi to 650 EUR netto/strumień/dzień (obraz i dźwięk z jednej kamery z jednej sali).