Saturday 30th January 2021

2020 Events Reviews & 2021 Technology Forecast za nami!

2020 Events Reviews & 2021 Technology Forecast za nami!

2020 Events Reviews & 2021 Technology Forecast za nami!

Było to niezwykłe podsumowanie wymagającego 2020 roku, podczas którego na @MEETING15 odbyło się ponad 350 wydarzeń. Kilkdziesią z nich zostało nominowanych do nagrody The Best Event w 12 kategoriach a laureatami zostali:

Gratulujemy bardzo serdecznie!

Dziękujemy Grupie TSE za partnerstwo podczas tego wydarzenia i ogromne wsparcie. A nie mieli byśmy okazji do spotkania, gdyby nie nasi stali partnerzy technologiczni: 2LOUD, AVMEDIA, BSC AV, BRILL AV Media, Pixel Multimedia, SEG, TSE grupa. A także naszych partnerów kreatywnych: Agencji ELEVEN, Grupie MSG oraz Power Events.