Връзки с инвеститорите MEETING15 S.A.

Фирмена история

Запознахме се във Факултета по Механоелектроника във Варшавския Университет по Технолигии през 2001. От самото начало имахме интересно сътрудничество, тъй като се допълвахме взаимно по много начини.
След като се дипломирахме, пътищата ни се разделиха, но въпреки това, в продължение на години си сътрудничихме по множество проекти. Томек се специализира в проектиране и създаване на IT решения, а аз се специализирах в сферата на продажбите и управлението.
През 2016 година, по моя молба, за нуждите на компанията Ingram Micro Чехия, Томек създаде приложението MEETING15, софтуер като модел за обсулжване на клиенти. През 2019 година, след една среща, ние решихме да създаден компания, която да предлага тази услуга в световен мащаб :).
И така създадохме MEETING15 S.A.
Напомняне
Павел Яблонски, Изпълнителен директор и съ-основател
2001, Варшавски университет по Технологии
  • Павел и Томек във Варшавски университет по Технологии
  • Факултет по Механоелектроника, Компютърно инженерство
  • След проучвания и съвместни проекти за: Techmex S.A., RRC Poland Sp. z o.o., RRC-CZ s.r.o.

2016 година, проект SaaS
  • Интернет услугата и приложението MEETING15 са създадени
  • Първият клиент на услугата: най-големият световен IT дистрибутор, Ingram Micro

2019 година, Акционерно дружество
  • Нови клиенти в сферата на IT, Медии, TiLog, HoReCa, Спорт и Здраве
  • Колективно финансиране = насърчаване + допълнителен ресурс (човешки и финансов) + партньорска програма

2021 г., Създаване на акционерно дружество в Япония
  • Създаване на дъщерно акционерно дружество в Токио (Япония)
  • Стотици събития, нови клиенти и партньори от PL, JP, ЕС
  • Упълномощаване и партньорство с MICROSOFT

Модел на стратегия и продажби

MEETING15 S.A.
Доставчик на услуги, базирани на иновативни интернет и мобилни технологии.
Създател на софтуер във вид на SaaS модел, дигитализация на бизнес процеси и свързани с това софтуерни решения.
Маркови посланици
Социална медия
електронна търговия Директни продажби
Сътрудничество с агенции за събития
Доставчици на решения
Кетъринг индустрия Индикретни продажби
Специални софтуерни решения
Капиталово финансиране, събрания на акционери, уеб игри Комбинирана продажба
Клиенти
Организатори на конференции, събития, семинари, обучителни сесии, лекции, панаири, изложби, срещи с автори, спортни събития, културни събития, медицински конгреси и др. Частни и публични компании, фондации, камари, асоциации, институции - всички с електронно гласуване нужди.

Фирмени власти

Понастоящем управителният съвет на MEETING15 има двама души

Paweł Jabłoński
Изпълнителен директор и съ-основател
Tomasz Majewski
Технически директор и съ-основател

Надзорният съвет се състои от

Sylwia Ratajczyk
Член на надзорния съвет, Адвокат
Iwona Małachowska
Член на надзорния съвет, Адвокат
Artur Jusiński
Член на надзорния съвет, Управлние на фондовете, Главен анализатор

Акционер

Подробно описание на акционерната структура на MEETING15 SA, разделено на броя на всички притежавани акции.

Докъде стига услугата MEETING15

Съобщения / призовки на борда

Zapraszamy wszystkich akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Odbędzie się ono w Warszawie w siedzibie Spółki.

Adres: ul. Płochocińska 164/7c, 03-044 Warszawa
Data: 27 czerwca 2023, godz. 10.00.

Udziału w ZWZ odbędzie się online za pośrednictwem platformy MEETING15.
Wszyscy akcjonariusze otrzymali zaproszenia na podany wcześniej swój adres email.

Dziękujemy Zarząd MEETING15 S.A.

MEETING15 Акционерно дружество

Седалище и адрес на компанията Płochocińska 164/7C
03-044 Warszawa, Poland
office@meeting15.com
+48 22 741 71 68
Данни за регистрация
KRS: 0000799802
NIP: 5242889675
REGON: 384182495
Окръжен съд за столицата Варшава
XIV Икономически отдел на Националния съдебен регистър
Акционерен капитал: 115 739,00 zł
Номер на фирмената сметка INGBPLPW PL 17 1050 1012 1000 0090 3193 1034
ING Bank Śląski
Paweł Jabłoński
CEO & Co-founder
+48 ‭691 121 152‬
p.jablonski@meeting15.com
Tomasz Majewski
CTO & Co-founder
+48 ‭730 740 100‬
t.majewski@meeting15.com