Контакт

Продажби и техническа помощ

Bogna Żarnotal
Специалист грижа за клиентите/ Специалист връзка с клиентите

+ 48 607 974 559 ‬
b.zarnotal@meeting15.com
Marek Małachowski
Brand Ambassador Poland

+ 48 663 944 404 ‬
m.malachowski@meeting15.com
Jarosław Szopa
Brand Ambassador Poland

+48 799 297 179
j.szopa@meeting15.com
Petar Marinov
Brand Ambassador South & East Europe

+359 888 310 775‬
p.marinov@meeting15.com
MEETING15 Акционерно дружество

Седалище и адрес на фирмата
Płochocińska 164/7C
03-044 Warszawa, Poland
office@meeting15.com
+48 22 741 71 68
Дата на регистрация
KRS: 0000799802
NIP: 5242889675
REGON: 384182495

Окръжен съд във Варшава
XIII Дирекция "Икономика" към Националния съдебен регистър
Дялов капитал: 107 045,00 zł
Paweł Jabłoński
CEO & Co-founder

+48 ‭691 121 152‬
p.jablonski@meeting15.com
Tomasz Majewski
CTO & Co-founder

+48 ‭730 740 100‬
t.majewski@meeting15.com
Company account number
INGBPLPW PL 17 1050 1012 1000 0090 3193 1034 (ING Bank Śląski)