Контакт

Продажби и техническа помощ

Marek Małachowski
Ръководител проект

+ 48 663 944 404
m.malachowski@meeting15.com
Justyna Zielińska
Ръководител проект

+ 48 513 473 355
j.zielinska@meeting15.com
Bogna Żarnotal
Ръководител проект

+ 48 607 974 559
b.zarnotal@meeting15.com
Jarosław Szopa
Бранд дистрибутор Полша

+48 799 297 179
j.szopa@meeting15.com
Petar Marinov
Марка посланик Южна и Източна Европа

+359 888 310 775
p.marinov@meeting15.com
MEETING15 Акционерно дружество

Седалище и адрес на компанията
Płochocińska 164/7C
03-044 Warszawa, Poland
office@meeting15.com
+48 22 741 71 68
Данни за регистрация
KRS: 0000799802
NIP: 5242889675
REGON: 384182495

Окръжен съд за столицата Варшава
XIII Икономически отдел на Националния съдебен регистър
Акционерен капитал: 115 739,00 zł
Paweł Jabłoński
CEO & Co-founder

+48 ‭691 121 152
p.jablonski@meeting15.com
Tomasz Majewski
CTO & Co-founder

+48 ‭730 740 100
t.majewski@meeting15.com
Номер на фирмената сметка
INGBPLPW PL 17 1050 1012 1000 0090 3193 1034 (ING Bank Śląski)