Warsztaty są skierowane do następujących odbiorców realizujących swoje statutowe walne zgromadzenia:

- Spółki Prawa Handlowego,

- Izby Handlowe,

- Spółdzielnie i Współnoty Mieszkaniowe,

- Agencje i Fundacje,

- Zwiazki Sportowe,

- inne organizacje realizujące walne zgromadzenia, lub wybory, lub podejmujące decyzje w oparciu o głosowanie uprawnionych delegatów,

 

Dodatkowo serdecznie zapraszamy Wszystkich Notariuszy pragnących poznać rozwiązanie dedykowane do realizacji Walnych Zgromadzeń w sposób bezpieczny z uwagi na zagrożenie wirusologiczne i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(Walne Zgromadzenia Spółek Akcyjnych muszą być protokołowane w formie Aktu Notarialnego - znajomość rozwiązania ułatwi każdemu Notariuszowi sprawne spisanie aktu).

 

Выберите ваши билеты