Szkolenie jest przeznaczone dla partnerów technologicznych MEETING15 S.A. a konkretnie dla ich pracowników, którzy mają za zadanie administrować wydarzeniami realizowanymi z wykorzystaniem platformy MEETING15.

Tematyka szkolenia obejmuje wszystkie moduły i obszary funkcjonalne platformy z wyłączeniem modułu sprzedaży biletów na wydarzenia, oraz modułu dla realizacji Walnych Zgromadzeń, oba te zagadnienia są zbyt obszerne i posiadają swoje odrębne dedykowane szkolenia i warsztaty.

Każdy partner technologiczny, który ma podpisaną umowę ramową o współpracy z MEETING15 S.A. otrzymuje zwrot kosztów szkolenia poprzez kompensatę z zobowiązaniami powstałymi z opłat za udostępnienie systemu na realizację wydarzeń.

Osoby, lub firmy, które nie posiadają statusu partnerskiego i umowy ramowej, pokrywają koszty szkolenia bez kompensaty - ale jak obserwujemy na rynku, koszt szkolenia zwraca się się już przy pierwszym realizowanym wydarzeniu - killukrotnie :-).

Выберите ваши билеты