MEETING15 SPÓŁKA AKCYJNA

Walne Zgromadzenie - 650 PLN - Promocja do 30.09.2022

 


Kupując poniższy bilet otrzymujesz:
1. Dostęp do szkolenia - "Jak zrealizować hybrydowe/stacjonarne/online Walne Zgromadzenie". W programie szkolenia sam będziesz brał/a udział w głosowaniu, otrzymasz potwierdzenie oddania głosu i przykładowe raporty dla notariusza lub protokolanta i inne dokumenty wzorcowe.
2. Dostęp do platformy MEETING15 umożliwający realizację swojego Walnego Zgromadzenia (lub innego podobnego wydarzenia, w którym istotnym elementem jest głosowanie).
3. Dokumenty do wykorzystania:
- wzór: regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
- wzór: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia,
- elektroniczna checklista - prowadząca krok po kroku, w celu realizacji Walnego Zgromadzenia,
4. Pomoc techniczna a w tym:
1-godzina konsultacja online, dotycząca WZA z Prezesem Zarządu MEETING15 S.A.