Business Centre Club

BCC STARTUPS

Dostępne Pakiety:


Pakiet półroczny (1499 zł / brutto)
Pakiet roczny (2499 zł / brutto)

 

PAKIET ZAWIERA:
BCC Startups Platform
BCC Startups News
BCC Startups University
BCC Startups Mixer
BCC Startups Marketing
BCC Startups Meets
BCC Startups Invest Group
BCC Startups Workout
➔ BCC Startups Request 
➔ BCC Startups Elite 
➔ BCC Startups Dragons
➔ BCC Startups Mentors 

Opis zawartości >


Изберете група билети

Имате ли промоционален код?

Промоционалният код може да разкрие допълнителни билети и да предложи по-добри покупни цени.

Изберете билетите си


1 499,00 pln
1 218,70 + 23%

2 499,00 pln
2 031,71 + 23%