Ценообразуване

Платформа за събития + Управление на проекти
Цена на събитие, цената зависи от окончателната настройка на платформата, персонализирането, броя на участниците.
890–2000 EUR
(4000-9000 PLN)

цена от - до
Продажба на билети за вашето събитие
Включително всички такси като онлайн плащания и кредитни карти в валути PLN и EUR.
1,5%
на цената на билета
Изпратени SMS съобщения
Цена на sms
SMS към превозвачи в Полша 0,04 EUR (0,17 PLN) / SMS
SMS към превозвачи в ЕС 0,07 EUR (0,30 PLN) / SMS
SMS към превозвачи извън ЕС 0,10 EUR (0,44 PLN) / SMS
Цените не включват ДДС